V době koronaviru.

Všichni prožíváme nelehké období. Nouzový stav zastavil i sport. Nicméně i v této době klub Florbal Jirkov dále pracuje. Byly dokončeny práce na nové publikaci klubu na období 2020/2021 a tato je již v těchto dnech k dispozici. Jakmile to okolnosti dovolí, bude publikace distribuována všem partnerům klubu, školám ve městě a dalším subjektům a samozřejmě bude také k dispozici členům klubu.

Dokončily se i práce na návrzích nového klubového oblečení, které byly předány výrobci k výrobě vzorků. V brzké době tak od výrobce očekáváme dodání vzorového oblečení, tak aby bylo následně možné toto vyzkoušet všemi členy a zadat okamžitě do výrobu. Na členy klubu i ostatní zájemce tak čeká velice zajímavá nabídka sortimentu klubového oblečení.

Ve spolupráci s grafičkou byl dokončen i konečný návrh klubového rollapu, kterým se bude klub mimo jiné prezentovat při sportovních utkáních a dalších akcích klubu, které věříme, že budou moci v dohledné době proběhnout.

Vedení klubu se i v těchto dnech intenzivně zabývá zajištěním své finanční situace na příští období. Dokončují se práce na žádosti o dotaci od Národní sportovní agentury (dříve MŠMT), s některými partnery klubu se uzavřely nebo uzavírají smlouvy o reklamě. Zde je třeba zmínit a poděkovat firmám RN STŘECHY s.r.o., Nečtinská zemědělská a.s., excam tech s.r.o., SM okna group s.r.o.

Všichni věříme, že se vše brzy vrátí do normálu. Nicméně bez přispění každého z nás to asi půjde těžko. Proto respektujme, a hlavně dodržujme všechna vyhlášená opatření, byť jsou někdy i bolestná. Každý z nás tak může přispět k tomu, že se brzy opět setkáme v tělocvičnách a na dalších sportovištích. Přispět tomu chce i náš klub. Nemáš roušku a chceš něco zvláštního? Kup si naši klubovou multifunkční bandanu a budeš v pohodě a všichni ti budou závidět Foto zde.

Close