Management klubu

Výkonný výbor klubu
Martin Košťálek  předseda výboru  + 420 602 415 823  kostalek@florbalminers.cz
David Dudek  místopředseda výboru  + 420 735 191 706  dudek@florbalminers.cz
JUDr. Miroslav Duchoň  člen výboru  + 420 607 604 996  duchon@florbalminers.cz
Sekretariát
 Ing. Ivana Duchoňová sekretář klubu  + 420 733 394 062  duchonova@florbalminers.cz
       
       
Ekonomický úsek
 Martin Košťálek  ekonomika a hospodaření klubu  + 420 602 415 823  kostalek@florbalminers.cz
 Ing. Ivana Duchoňová  správa dotací  + 420 733 394 062  duchonova@florbalminers.cz
 Ing. Ivana Duchoňová  správa členských příspěvků (ČP)  + 420 733 394 062  pohledavky@florbalminers.cz
 Pavlína Vaculová  provozní účetní  EKODAT Chomutov, s.r.o.  vaculova@ekodat.cz
 Andrea Glacnerová  mzdová účetní  EKODAT Chomutov, s.r.o.  glacnerova@ekodat.cz
       
Sportovní úsek
 David Dudek  hlavní trenér licence „C“  + 420 735 191 706 dudek@florbalminers.cz
 Martin Košťálek   trenér licence „C“  + 420 602 415 823 kostalek@florbalminers.cz
 Otto Armstark  trenér licence „D“  + 420 723 029 996 armstark@florbalminers.cz
 René Brožkovec  trenér licence „D“  + 420 702 822 458 brozkovec@florbalminers.cz 
 Jiří Holíček  trenér licence „D“    + 420 605 880 065 holicek@florbalminers.cz
 Roman Smýkal  trenér licence „D“  + 420 737 974 763 smykal@florbalminers.cz 
       
        
       
       
       
       
       
       
       
Zdravotník klubu
 Iveta Holíčková  zdravotní služba  + 420 604 705 223  holickova@florbalminers.cz
       
       
Marketingové oddělení
 JUDr. Miroslav Duchoň  PR, spolupráce s medii  + 420 607 604 996  duchon@florbalminers.cz
       
       
Právní oddělení
 JUDr. Miroslav Duchoň  kompletní právní služby  + 420 607 604 996  duchon@florbalminers.cz
       
       
Kontrolní komise klubu
 Mgr. Ivana Dudková  předsedkyně komise  + 420 723 715 809  dudkova@florbalminers.cz
 Radek Nový  člen komise  + 420 777 068 045  novy@florbalminers.cz
 Jiří Stříbrský  člen komise  + 420 720 751 849  stribrsky@florbalminers.cz
Externí spolupráce
 EKODAT Chomutov, s.r.o.  účetnictví a ekonomické služby  + 420 602 375 339  bartos@ekodat.cz
 Ladislav Rostaš  fotodokumentace  + 420 730 948 987  ladik.rostas@seznam.cz
 Petr Kolář  fotodokumentace    

 

Close