FMJ členské příspěvky

!! POZOR – změna na úseku členských příspěvků !!

Výkonný výbor spolku Florbal Jirkov rozhodl na svém zasedání dne 29. srpna 2023, s cílem udržet sportovní a ostatní klubovou činnost na stávající úrovni, o změnách ve výši a způsobu plateb ČP a některých souvisejících opatření s účinností od 1. září 2023 takto:

 1. Mění se výše ČP u kategorií mini přípravka a přípravka a to na novou částku 3.500,- Kč/sezona;
 2. Mění se výše ČP u kategorie elévové a to na novou částku 4.000,- Kč/sezona;
 3. Ruší se benefit sourozenec zdarma“. Za druhého a dalšího sourozence (člena klubu) se tak nově hradí celá výše ČP stanovená pro příslušnou kategorii.
 4. Ruší se benefit „srpen zdarma“.
 5. Ruší se stávající možnost hradit ČP formou pravidelných deseti splátek.
 6. Stanovuje se povinnost platit ČP takto:
  • formou jednorázové platby ČP v plné výši s povinností uhradit příslušnou částku do 30. září 2023, tato varianta jednorázové platby je povinná pro členy spolku – ne hráče!!
  • nebo zaplatit 1/2 výše ČP do 30. září 2023 a zbylou 1/2 ČP zaplatit do 31. ledna následujícího roku;

Jakým způsobem mám platit?

 • název banky a číslo bankovního účtu – Fio banka, a.s. – pobočka Chomutov, č.ú.: 2301015408/2010,
 • variabilní symbol – rodné číslo bez lomítka, poznámka pro příjemce – příjmení, příspěvky
 • kontaktní osoba – Ing. Ivana Duchoňová, MT: +420 733 394 062, mail: duchonova@florbalminers.cz
 • při dlužných členských příspěvcích nebude hráč puštěn na trénink a soutěžní utkání

Ostatní opatření.

 1. V případě ukončení členství v průběhu sezony je povinností člena zaplatit (nebo doplatit) ČP do plné výše pro danou kategorii na celou sezonu.
 2. V případě nástupu nového člena v době od 1. srpna do 31. prosince je tento povinen zaplatit ČP stanovený pro danou sezonu a kategorii v plné výši, a to nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku členství.
 3. V případě nástupu nového člena v době od 1. ledna do 30. června (konec sportovní sezony) je nový člen povinen zaplatit ČP ve výši 1/2 jeho výše stanovené pro danou sezonu a kategorii. V případě nástupu nového člena během měsíce července se tento nástup považuje za nástup od 1. srpna.
 4. Nový benefit „získej partnera“, V případě, že člen, rodič, zákonný zástupce získá partnera klubu, který klubu poskytne finanční prostředky (dar, smlouva o reklamě), pak 1/2 z této částky bude členovi klubu odečtena z povinné platby ČP.

K čemu všemu slouží členské příspěvky a co vše pokrývají?

 • startovné, kauce, licence a poplatky za soupisky v soutěžích ČF
 • náklady spojené s pořádáním mistrovského turnaje doma (hala, rozhodčí, zapisovatel, časomíra, zdravotník, pořadatelé, strava atd.)
 • komerční pronájmy všech sportovišť (tělocvičny, haly, bazén, sauna, posilovna atd.)
 • nákup erárních dresů, nákup a údržba vlastních mantinelů, další týmové a tréninkové vybavení pro trenéry a hráče
 • podíl na fixních nákladech klubu nezbytných k organizaci činnosti klubu
 • mzdy trenérů, asistentů a vedoucích, a jejich pravidelné vzdělávání a zvyšování kvalifikací
 • vybavení vlastních rozhodčích, jejich pravidelné školení, vzdělávání a zvyšování kvalifikací

Přehled výše ČP na sezonu 2023-2024 dle kategorii.

Zdravotní a lékařské prohlídky.

 • vyhláška MZČR, č. 391/2013Sb. Stanový povinnost u organizovaných soutěží mít lékařský posudek a zdravotní způsobilost ke sportu
 • hráč musí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku a následně pravidelnou každých 12 měsíců

Ke stažení:

Průvodní dopis – k provádění plateb členských příspěvků ZDE

 

Close