FMJ členské příspěvky

!! POZOR – změna na úseku členských příspěvků !!

Výkonný výbor spolku Florbal Jirkov rozhodl na svém zasedání dne 30. ledna 2024, s cílem stabilizovat klub před výstavbou nové haly v Jirkově, udržet sportovní klubovou činnost na stávající úrovni a po vzoru ostatních klubů v ČF, o změně doby klubové sezony a to od KVĚTNA do DUBNA, počínaje nadcházející sezonou 2024-25 a zároveň rozhodl o změně výše ČP v kategorii MUŽI a JUN, a dále rozhodl pro nadcházející sezonu o stanovení mimořádné výhody ve způsobu zaplacení ČP s účinností od 1. května 2024 takto:

 1. Mění se od nadcházející sezóny 2024-25 doba klubové sezony a to na lhůtu od KVĚTNA do DUBNA;
 1. Mění se výše ČP v kategorii JUNIOŘI a to na novou částku 6.250,- Kč/sezona;
 1. Mění se výše ČP v kategorie MUŽI a to na novou částku 6.750,- Kč/sezona;
 1. V sezoně 2024 – 25 se poskytuje mimořádná výhoda v zaplacení ČP takto:

a) formou jednorázové platby ČP v plné výši s povinností uhradit příslušnou částku do 31. května 2024;

b) varianta a) platby je povinná pro členy spolku – ne hráče!!;

c) nebo zaplatit 1/2 výše ČP ve dvou splátkách (2 x ¼) a to tak, že první splátka ¼ se zaplatí do 31. května 2024 a druhá ¼ do 30. září 2024 a zbylou 1/2 ČP zaplatit do 31. ledna 2025;

 Jakým způsobem mám platit?

 • název banky a číslo bankovního účtu – Fio banka, a.s. – pobočka Chomutov, č.ú.: 2301015408/2010,
 • variabilní symbol – rodné číslo bez lomítka, poznámka pro příjemce – příjmení, příspěvky
 • kontaktní osoba – pan Martin Košťálek, MT: + 420 602 415 823, mail: pohledavky@florbalminers.cz nebo klub@florbalminers.cz
 • při dlužných členských příspěvcích nebude hráč puštěn na trénink a do soutěžního utkání

Ostatní opatření.

 1. V případě ukončení členství v průběhu sezony je povinností člena zaplatit (nebo doplatit) ČP do plné výše pro danou kategorii na celou sezonu.
 2. V případě nástupu nového člena v době od 1. května do 31. prosince je tento povinen zaplatit ČP stanovený pro danou sezonu a kategorii v plné výši nebo ve výši 1/2, a to nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku členství, přičemž zbylou 1/2 ČP zaplatit do 31. ledna 2025.
 3. V případě nástupu nového člena v době od 1. ledna do 30. dubna (konec sportovní sezony) je nový člen povinen zaplatit ČP ve výši 1/2 jeho výše stanovené pro danou sezonu a kategorii.

K čemu všemu slouží členské příspěvky a co vše pokrývají?

 • startovné, kauce, licence a poplatky za soupisky v soutěžích ČF
 • náklady spojené s pořádáním mistrovského turnaje doma (hala, rozhodčí, zapisovatel, časomíra, zdravotník, pořadatelé, strava atd.)
 • komerční pronájmy všech sportovišť (tělocvičny, haly, bazén, sauna, posilovna atd.)
 • nákup erárních dresů, nákup a údržba vlastních mantinelů, další týmové a tréninkové vybavení pro trenéry a hráče
 • podíl na fixních nákladech klubu nezbytných k organizaci činnosti klubu
 • mzdy trenérů, asistentů a vedoucích, a jejich pravidelné vzdělávání a zvyšování kvalifikací
 • vybavení vlastních rozhodčích, jejich pravidelné školení, vzdělávání a zvyšování kvalifikací

Přehled výše ČP na sezonu 2024-2025 dle kategorii.

Close