Ohlédnutí za uplynulým LS Kadaň 2020

Letní soustředění 2020

Výkonný výbor spolku Florbal Jirkov hodnotil na svém zasedání 27. srpna průběh letního soustředění klubu konaného od 15. do 21. srpna. V této souvislosti si vedení klubu dovoluje poděkovat všem rodičům a ostatním zákonným zástupcům dětí, které se soustředění zúčastnily, za důvěru tím, že děti na toto soustředění vyslali. Věříme, že i dětem se soustředění líbilo a odnesly si z něho řadu hezkých vzpomínek a zážitků, včetně hodnotných dárků, na které opět klub věnoval nemalý finanční obnos, a to v částce cca. 70 tis. Kč. Poděkování patří i všem členům realizačního týmu, tedy trenérům a ostatním, kteří se na zdárném průběhu soustředění svojí osobní přítomností a prací podíleli. A v neposlední řádě též patří poděkování všem finančním podporovatelům klubu, jimiž v tomto případě byly Ústecký kraj a Město Jirkov, Děkujeme za podporu, moc si této důvěry vážíme.

Věříme, že letní soustředění se stalo zejména pro děti vítanou akcí, jak si aktivním pohybem zpestřit závěr letních prázdnin. Proto se vedení klubu již postupně připravuje na organizování letního soustředění v roce 2021, o čemž budete průběžně informováni.

Partneři:

Close