Management klubu

Výkonný výbor klubu

Martin Košťálek  předseda výboru  + 420 602 415 823  kostalek@florbalminers.cz
David Dudek  místopředseda výboru  + 420 735 191 706  dudek@florbalminers.cz
JUDr. Miroslav Duchoň  člen výboru  + 420 607 604 996  duchon@florbalminers.cz

Sekretariát

 Ing. Ivana Duchoňová sekretář klubu  + 420 733 394 062  duchonova@florbalminers.cz

Ekonomický úsek

 Martin Košťálek  hlavní ekonom  + 420 602 415 823  kostalek@florbalminers.cz
 Ing. Ivana Duchoňová  správa dotací  + 420 733 394 062  duchonova@florbalminers.cz
 Jiří Stříbrský  správa ČP  + 420 720 751 849  stribrsky@florbalminers.cz
 Pavlína Vaculová  provozní účetní  EKODAT Chomutov, s.r.o.  vaculova@ekodat.cz
 Andrea Glacnerová  mzdová účetní  EKODAT Chomutov, s.r.o.  glacnerova@ekodat.cz

Sportovní úsek

 David Dudek  hlavní trenér  + 420 735 191 706  dudek@florbalminers.cz
 Mgr. Petra Kosnarová  trenér  + 420 776 253 514  kosnarova@florbalminers.cz 
 Martin Košťálek  trenér  + 420 602 415 823  kostalek@florbalminers.cz
 Jiří Holíček  trenér   + 420 605 880 065  holicek@florbalminers.cz
 Jiří Stříbrský  trenér  + 420 720 751 849  stribrsky@florbalminers.cz
 Roman Smýkal  trenér  + 420 737 974 763  smykal@florbalminers.cz 
 René Brožkovec  trenér  + 420 702 822 458  brozkovec@florbalminers.cz
 Otto Armstark  trenér  + 420 723 029 996  armstark@florbalminers.cz

Marketingové oddělení

 JUDr. Miroslav Duchoň  PR, spolupráce s medii  + 420 607 604 996  duchon@florbalminers.cz

Právní oddělení

 JUDr. Miroslav Duchoň  kompletní právní služby  + 420 607 604 996  duchon@florbalminers.cz

Kontrolní komise klubu

 Mgr. Ivana Dudková  předsedkyně komise  + 420 723 715 809  dudkova@florbalminers.cz
 Radek Nový  člen komise  + 420 777 068 045  novy@florbalminers.cz
 Jiří Stříbrský  člen komise  + 420 720 751 849  stribrsky@florbalminers.cz

Externí spolupráce

 EKODAT Chomutov, s.r.o.  účetnictví a ekonomické služby  + 420 602 375 339  bartos@ekodat.cz
 Ladislav Rostaš  fotodokumentace  + 420 730 948 987  ladik.rostas@seznam.cz

Close