Management klubu

Výkonný výbor klubu

 MUDr. Radovan Dušek  předseda výboru  + 420 603 847 081  dusek@florbalminers.cz
 Martin Košťálek  místopředseda výboru  + 420 602 415 823  kostalek@florbalminers.cz
 David Dudek  člen výboru  + 420 735 191 706  dudek@florbalminers.cz

Sekretariát

 MUDr. Radovan Dušek  sekretář klubu  + 420 603 847 081  klub@florbalminers.cz
 Helena Václavková  správa a evidence členství ve spolku  + 420 606 875 443  vaclavkova@florbalminers.cz

Ekonomický úsek

 Martin Košťálek  hlavní ekonom  + 420 602 415 823  kostalek@florbalminers.cz
 Jana Stříbrská  správa ČP a dotací  + 420 777 088 971  stribrska@florbalminers.cz
 Michaela Sobková  provozní účetní
 Andrea Glacnerová  mzdová účetní

Marketingové oddělení

 MUDr. Radovan Dušek  PR, marketing, reklama  + 420 603 847 081  marketing@florbalminers.cz
 Ing Petr Nepovím  média   + 420 725 474 683  nepovim@florbalminers.cz

Sportovní úsek

 David Dudek  šéftrenér mládeže  + 420 735 191 706  dudek@florbalminers.cz
 Josef Čermák st.  trenér JUN a MUŽI  + 420 778 027 766  cermak@florbalminers.cz
 Martin Košťálek  trenér DOR  + 420 602 415 823  kostalek@florbalminers.cz
 Jiří Stříbrský  asistent trenéra MUŽI   + 420 720 751 849  stribrsky@florbalminers.cz
 Roman Václavek  asistent trenéra DOR  + 420 723 377 789  vaclavek@florbalminers.cz
 Josef Čermák ml.  asistent trenér a JUN  + 420 777 067 212  cermakml@florbalminers.cz
 Martin Bednárik  asistent trenéra SŽ  + 420 732 272 534  bednarik@florbalminers.cz
 Mgr. Petra Kosnarová  trenér kondiční průpravy  + 420 776 253 514  kosnarova@florbalminers.cz
 Mgr. Petra Kosnarová  trenér všestranné průpravy  + 420 776 253 514  kosnarova@florbalminers.cz
 Tomáš Jelínek  trenér mládeže  +420 731 870 540  jelinek@florbalminers.cz
        
       

Kontrolní komise klubu

 Mgr. Ivana Dudková  předsedkyně komise  + 420 723 715 809  dudkova@florbalminers.cz
 Ing. Karolína Poláková  členka komise  + 420 732 325 096  polakova@florbalminers.cz
 Šárka Dušková  členka komise  + 420 604 622 777  duskova@florbalminers.cz

Close