Nepřestáváme se vzdělávat

Neustálá pozornost je i věnována zvýšení a prohloubení kvalifikací členů klubu. Členové výkonného výboru a sekretář klubu se průběžně vzdělávají formou webových seminářů pořádaných Českým florbalem. Klub rovněž vyslal čtyři členy – hráče na získání kvalifikace rozhodčího. Účastí na těchto seminářích a školeních tak klub plní i úkoly přijatého individuálního rozvojového plánu.

Přesto nás trápí současná situace, kdy nelze trénovat a pořádat sportovní utkání a kdy se tak s našimi členy nemůžeme setkávat tak, jak bychom chtěli a potřebovali. Věříme ale, že naše členy tento stav neznechutí a že po jeho odpadnutí se opět aktivně zapojí do dění klubu. Těšíme se na to.

Close