Klub Florbal Jirkov v rámci propagace své činnosti stejně jako pro sportovní sezonu 2019/2020 vytvořil i pro sezonu 2020/2021 vlastní publikaci klubu. Obsahuje řadu zajímavých informací nejen pro jeho členy, ale i pro širokou veřejnost. Publikace bude, jakmile to dovolí podmínky distribuována do škol a obdobných zařízení, bude k dispozici v informačním centru města, na městském úřadě atd. Bude jí možné získat i v sekretariátu klubu (Nákupní středisko Kamenná 5248). Nově se na publikaci podílel i místní fotograf Ladislav Rostaš, takže i po této stránce došlo ke zkvalitnění v publikaci uvedených fotografií. Se jmenovaným fotografem navázal klub užší spolupráci, od které si slibuje další zlepšení vlastní prezentace navenek. Ze všech v budoucnu pořádaných akcí tak bude pořizována fotodokumentace, která již bude mít v podstatě profesionální úroveň. A kdo bude mít zájem využít služeb Fotograf Ladislav Rostaš (email: ladik.rostas@seznam.cz, Fcb: Fotograf), třeba při příležitosti svatby nebo vzpomínky na podzimní focení, má možnost.   Klub se prezentuje i dalšími způsoby. K nim patří především vývěsky, které jsou umístěny na některých školách ve městě a na budově kina v Jirkově. Využíváme i nástěnky v jiných zařízení např. v DDM Paraplíčko a Městské majetkové s.r.o. Těší nás, že jsme nově umístili naší vývěsku i v prostorách kadeřnictví paní Tonkové, jinak matky našeho výborného brankáře Martina Tonky, které bychom za tuto podporu chtěli poděkovat. Pomoc rodičů našich mladých hráčů je tak důkazem „klubismu“, který chceme rozvíjet. Kdo tedy využije služeb kadeřnictví paní Tonkové (email: lenkatonkova@seznam.cz, Fcb: Kadeřnictví) na adrese Žižkova 685, Jirkov, může se vedle úpravy svého zevnějšku dozvědět i něco zajímavého o našem klubu.

Close