Přihláška webová na LS

Projekt je podporován Ústeckým Krajem: https://www.kr-ustecky.cz/

Projekt je podporován městem Jirkov: http://www.jirkov.cz/

Pokyny pro přihlášení

Pro odeslání přihlášky je nutné vyplnit všechny zvýrazněné položky, jinak přihláška nebude odeslána! Tato odeslaná webová přihláška na LS Kadaň 2023 je závazná doručením na email: soustredeni@florbalminers.cz a bude k ní přihlíženo, jako kdyby byla podepsána osobně zákonným zástupcem!! Další informace naleznete ZDE. Po připsání stanovené ceny za soustředění na účet Florbal MINERS Jirkov je vaše přihláška zkompletována.

Pořadatel zaručuje všem účastníkům ochranu osobních údajů podle zákona.

  Přihláška
  První část, účastík:
  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)
  AnoNe
  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  Druhá část, zákonný zástupce:
  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  Close