Přihláška webová na LS

Projekt je podporován Ústeckým Krajem: https://www.kr-ustecky.cz/

Projekt je podporován městem Jirkov: http://www.jirkov.cz/

Pokyny pro přihlášení

Pro odeslání přihlášky je nutné vyplnit všechny zvýrazněné položky, jinak přihláška nebude odeslána! Tato odeslaná webová přihláška na LS Kadaň 2024 je závazná doručením na email: soustredeni@florbalminers.cz a bude k ní přihlíženo, jako kdyby byla podepsána osobně zákonným zástupcem!! Odesláním vyplněné webové přihlášky za hráče zákonný zástupce potvrzuje, že se seznámil s VPS Florbal Jirkov z.s. a že s nimi záreveň výslovně souhlasí! Další informace naleznete ZDE. Po připsání stanovené ceny za soustředění na účet Florbal MINERS Jirkov je vaše přihláška zkompletována.

Pořadatel zaručuje všem účastníkům ochranu osobních údajů podle zákona.

  Přihláška
  První část, účastík:
  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  Druhá část, zákonný zástupce:
  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  Systém vám nahlásí, zda-li byla vaše přihláška úspěšně odeslána a dojde vám kopie vyplněného formuláře do emailu.

  Close